Η εταιρεία υποστηρίζει το Διπλογραφικό Σύστημα Λογιστικής Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως ορίζει το Π.Δ.315/99, Ν.Π.Δ.Δ όπως ορίζει το Π.Δ. 205/98 ή 146/03 και Ασφαλιστικών Ταμείων όπως ορίζει το Π.Δ. 80/97.

Εργασίες

 • Σύνταξη απογραφής περιουσίας με καταγραφή και αποτίμηση της περιουσίας του φορέα
 • Σύνταξη ισολογισμού έναρξης τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
 • Λογιστική παραμετροποίηση των μηχανογραφικών προγραμμάτων: Λογιστικό Σχέδιο, Σύνδεση Δημόσιας Λογιστικής με Γενική Λογιστική, Μητρώο Παγίων κλπ
 • Υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών κατά το διάστημα έναρξης τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
 • Υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
 • Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Προσάρτημα κλπ)
 • Υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα κατά τον έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή- λογιστή
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
 • Προσαρμογή οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π)
 • Λύση και Εκκαθάριση των επιχειρήσεων

Φορείς

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.)
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
 • ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΡΟΥ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
 • ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
 • ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ
 • ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

Ο.Τ.Α.

 • ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΙΝΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΕΩΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΣΩΝΟΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΤΥΧΕΡΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Δημοτικές Επιχειρήσεις

 • ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
 • ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΟΥ
 • ΔΕΥΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
 • ΔΕΕΕΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 • ΔΗΚΕΔΗΚ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 • ΔΗΚΟΙΝΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
 • ΔΗΠΑΔΗΚ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΑΡΚΙΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 • ΔΕΣΗΜΕΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
 • ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
 • ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΟΥ ΔΑΔΙΑΣ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -ΕΛΑΦΙΝΑΣ ΚΟΙΝΗ ΑΕ ΟΤΑ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΙΝΑΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΙΕΡΙΩΝ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 • ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ -ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
 • ΟΠΠΑΠ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΑΕ ΟΤΑ
 • ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΕ ΟΤΑ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΕ ΟΤΑ
 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ