Το λογότυπο της εταιρείας μας

H εταιρεία μας

Η Dilos ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής λογιστικών υπηρεσιών. Έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό συνεργάτη για τις εταιρείες που επέλεξαν την υποστήριξη της, καθώς, πέρα από τις βασικές λογιστικές υπηρεσίες, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο συμβουλευτικό πλαίσιο, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα οικονομικό blueprint για κάθε πελάτη.
Ο επαγγελματικός κόσμος αναγνωρίζοντας την επιστημονική κατάρτιση, την αξιοπιστία και την προσφορά ουσιαστικών λύσεων και προτάσεων στην επιχειρηματική του δραστηριότητα, επιλέγει τη συνεργασία με τη Dilos ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς.

Κατεβάστε το εταιρικό έντυπο

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Γενική περιγραφή της εταιρείας

Νομικά χαρακτηριστικά της εταιρείας

 • Επωνυμία: DILOS OIKONOMIKH A.E.
 • Δ/νση: ΑΘ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 1 Τ.Κ. 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
 • Τηλέφωνο: 23510 46707
 • FAX: 23510 46706
 • E-mail: kz@dilos-oikonomiki.gr
 • Νομική Μορφή: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Τομείς Δραστηριότητας

 • Λογιστικές υπηρεσίες σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ
 • Λογιστικές υπηρεσίες σε Ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Διαχείριση Έργων

Χρονολογία Έναρξης:
Οι παραπάνω δραστηριότητες της εταιρείας ξεκίνησαν το έτος 2003 ως εταιρεία.
Ως φυσικά πρόσωπα οι δραστηριότητες αυτές ξεκίνησαν το 1997.

Οι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας μας

Οικονομικά χαρακτηριστικά

Η εταιρεία είναι η μεγαλύτερη και ταχέως Αναπτυσσόμενη εταιρεία Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών και μία από τις σημαντικότερες στην Ελλάδα στους τομείς που αφορούν την τήρηση του διπλογραφικού σε ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ και σε ΟΤΑ. Ο τζίρος και τα κέρδη της εταιρείας για το έτη 2003 έως και 2016 είναι τα κάτωθι. Αυτό αποδεικνύει την αποδοχή της από την αγορά και την ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Σημειωτέων ότι τα οικονομικά στοιχεία αφορούν μόνο τις δραστηριότητες της επιχείρησης σε εφαρμογές διπλογραφικού και δεν εμπεριέχονται στοιχεία από την δραστηριότητά μας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ο κύκος εργασιών της εταιρείας σε ετήσια βάση

Υλικοτεχνική Υποδομή

Η εταιρεία λειτουργεί σε έναν λειτουργικό και άνετα διαμορφωμένο
χώρο 110m2 που πληροί όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας.
Πρόκειται για έναν χώρο κατάλληλα εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα
συστήματα Πληροφορικής και Τεχνικής υποδομής.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Server SQL και ΝΤ
 • Τοπικό Δίκτυο LAN τεσσάρων θέσεων εργασίας
 • Νέες τεχνολογίες email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
 • Exchange Manager
 • Νέες τεχνολογίες ιστοσελίδας
 • Λειτουργικά προγράμματα Windows
 • Office (Access, Word, Excel, PowerPoint κ.λ.π)
 • Win fax
 • Τεχνολογικός εξοπλισμός:
 • Αυτόματα Φωτοτυπικά
 • FAX
 • Scanner
 • Σύγχρονο Τηλεφωνικό Κέντρο
 • Επιτραπέζιοι και Φορητοί
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Εξειδικευμένο λογισμικό εγκατεστημένο στους servers ήτοι:

1.Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα Δημοσίου
– Sen- Genesis – Enterprise
– Alfaware – ΟΤΑ( Access)
– Δημόσια Λογιστική O.T.S.
– Finance Knowellege

2. Λογιστικά Προγράμματα Ιδιωτικού τομέα

– Eurofasma
– Enterprise
– Kεφάλαιο
– Αtlantis
– Singular Control
– Singular Accountant
– Epsilon Net
– Apricot
– SAP
– Business Evolution
– Softone

3. Λοιπά Οικονομικά Προγράμματα
– Φορολογία Εισοδήματος
– Payroll
– B-axies
– Manpower

Άλλα στοιχεία:
Η εταιρεία κατέχει άδεια Λειτουργίας γραφείου παροχής Λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών (Ά Τάξη) με αριθμό 536 από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Η διασφάλιση ποιότητας των παρερχομένων υπηρεσιών εξασφαλίζεται πλέον και επίσημα, μετά από την πιστοποίηση της Dilos Οικονομική, από τον διαπιστευμένο οργανισμό QMSCERT και τον ΕΣΥΔ με πιστοποιητικό συστήματος ποιότη-
τας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Certified ISMS ISO 27001

Οργανόγραμμα

Για την έγκαιρη, αξιόπιστη και άμεση παρακολούθηση των πελατών, η εταιρεία δημιούργησε τέσσερα (4) διακριτά τμήματα:

ΤΜHΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚHΣ ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

 • Μισθοδοσία
 • Δημοτολόγια
 • Βεβαιωτικοί Κατάλογοι
 • Οικον. Διαχειριστικό Σύστημα Δήμων

ΤΜHΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚHΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟYΘΗΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

 • Ο.Τ.Α
 • Νοσοκομεία
 • Οργανισμοί
 • Ιδρύματα
 • Ασφαλιστικά Ταμεία

ΤΜHΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚHΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟYΘΗΣΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ

 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις

ΤΜHΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΈΡΓΩΝ

 • Σύνταξη Μελετών
 • Υποβολή Φακέλων Χρηματοδότησης
 • Παρακολούθηση Έργου
 • Υποβολή Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Γενική Στελέχωση

Στην εταιρεία απασχολούνται μόνιμα και όχι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στελέχη με τίτλους σπουδών και πολυετή εμπειρία. Η εργασιακή ασφάλεια, η συνεχής προσφορά μέσων εκπαίδευσηςκαι ενημέρωσης καθώς και το προσεγμένο περιβάλλον είναι απαραίτητα για την απόδοση των στελεχών καιγια την υλοποίηση των έργων. Το προσωπικό της Εταιρείας στο σύνολο του είναι κάτοχοι της απαραίτητης άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και ενημερώνεται συνεχώς για τα θέματα της Λογιστικής Επιστήμης συμμετέχοντας σε σεμινάρια και ημερίδες.

Ζησόπουλος Κων/νος – Οικονομολόγος AEI
Τσελεζίδου Σοφία – Οικονομολόγος AEI
Πουτουρίδης Νικόλαος – Λογιστής, Οικ. Σύμβουλος TEI
Εφραιμίδου Ευδοξία – Οικονομολόγος AEI
Δουμτσή Λαμπρινή – Λογιστής, Οικ. Σύμβουλος TEI
Αδεφοπούλου Αλέκα – Γραμ. Υποστήριξη ΙΕΚ
Τζήκας Κων/νος – Λογιστής, Οικ. Σύμβουλος TEI
Δαλαμήτρα Στεργιαννή – Οικονομολόγος AEI
Πουρπουτίδης Ιορδάνης – Οικονομολόγος AEI
Αγγέλου Ειρήνη-Αννα – Υπαλ. Γραφείου TEI
Δαλαμήτρα Ελένη – Υπηρεσίες Πληροφορικής AEI

Εμπειρία

Πρόσφατα Ανάλογα Έργα στο Δημόσιο Τομέα
Η εταιρεία:

 • υποστηρίζει το Διπλογραφικό Σύστημα Λογιστικής
 • Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως ορίζει το Π.Δ.315/99,
 • Ν.Π.Δ.Δ όπως ορίζει το Π.Δ. 205/98 ή 146/03
 • Ασφαλιστικών Ταμείων όπως ορίζει το Π.Δ. 80/97
 • ανέλαβε διάφορα άλλα έργα λογιστικής

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΤΡΑΣ 2003-2010
ΑΙΓΙΝΙΟΥ 2003-2010
ΕΛΑΦΙΝΑΣ 2003-2010
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 2003-2010
ΔΙΟΥ 2003-2010
ΠΙΕΡΙΩΝ 2004-2010
Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ 2004-2010
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2006-2010
ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ 2006-2010
ΟΡΦΕΩΣ 2006-2010
ΤΥΧΕΡΟΥ 2006-2010
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2007-2010
ΜΕΘΩΝΗΣ 2007-2010
ΚΟΡΙΝΟΥ 2007-2010
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ 2010-2016
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 2010-2016
ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2007-2010
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 2012-2016

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί είναι:

 • Σύνταξη Απογραφής περιουσίας με καταγραφή και αποτίμηση της περιουσίας του φορέα.
 • Σύνταξη Ισολογισμού έναρξης τήρησης Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος
 • Λογιστική Παραμετροποίηση των μηχανογραφικών προγραμμάτων: Λογιστικό Σχέδιο, Σύνδεση Δημόσιας Λογιστικής με Γενική Λογιστική, Μητρώο Παγίων κλπ
 • Υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών κατά το διάστημα έναρξης τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
 • Υποστήριξη κατά τα πρώτα έτη των οικονομικών υπηρεσιών για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
 • Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων κατά τα πρώτα έτη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης κλπ)
 • Υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα κατά τον έλεγχο από Ορκωτό ελεγκτή – λογιστή
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος

Ν.Π.Δ.Δ
Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα βάση του Π.Δ. 205/98 & Π.Δ.146/03

ΦΟΡΕΑΣ – ΕΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψ.Ν.Π.Ο. 2003-2012
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΡΟΥ 2005-2016
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2005-2016
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 2009-2013
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2013-2016
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2014
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2010
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ε.) 2014-15-16

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί είναι ανάλογες με τις εργασίες που περιγράφονται και στους Ο.Τ.Α. με ανάλογη προσαρμογή στις ανάγκες του εκάστοτε φορέα.

Για το έτος 2004 και 2005 υπάρχει σύμβαση με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου και για αναλυτική Λογιστική εκτός των συμβατικών (γενική λογιστική,
διπλογραφικό), η οποία κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η ανάθεση από 2004 έως 2012 προήλθε έπειτα από Διαγωνισμό.

Η Εφαρμογή του Διπλογραφικού στο Νοσοκομείο Λέρου έχει ξεκινήσει με την ολοκλήρωση της απογραφής έναρξης, την ενημέρωση του μηχανογραφημένου
μητρώου παγίων, την παραμετροποίηση του υπάρχοντος μηχανογραφικού προγράμματος που διαθέτει το Νοσοκομείο και την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα της αρμοδιότητας του καθενός. Σε γενικές γραμμές δηλαδή, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο θεραπευτήριο της Λέρου αφορούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου το οποίο ξεκίνησε κυριολεκτικά από τα «θεμέλια»
Στο Νοσοκομείο Λέρου η εταιρεία μας έχει υπογράψει σύμβαση για την τήρηση και εφαρμογή του Διπλογραφικού λογιστικού συστήματος χρήσης 2006 και των οικο-
νομικών καταστάσεων του έτους 2006. Η ανάθεση του 2005 έως και του 2015 προήλθε έπειτα από Διαγωνισμό.
Στο Νοσοκομείο Κατερίνης η εταιρεία μας έχει υπογράψει σύμβαση για την σύνταξη του Ισολογισμού τέλους χρήσης και των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2005. Το έργο έχει ολοκληρωθεί εντός του προκαθορισμένου χρόνου και με απόλυτη επιτυχία
Επίσης η εταιρεία μας για το 2006 έχει υπογράψει σύμβαση για την τήρηση και εφαρμογή του Διπλογραφικού λογιστικού συστήματος χρήσης 2006 και των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2006. Η ανάθεση του 2005 – 2016 προήλθε από Διαγωνισμό.

Στο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας η εταιρεία μας έχει υπογράψει σύμβαση για την σύνταξη του Ισολογισμού τέλους χρήσης και για τη λογιστική υποστήριξη 2009, 2010, 2011, 2012 έπειτα από διαγωνισμό. Για έτη 2006 έως 2015 τα νοσοκομεία ελέγχθηκαν από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές με απόλυτη επιτυχία. Για τα έτη 2006-07-08-09 το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας προσάρμοσε
τις οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. Για τα έτη 2006 έως & 2012 το Ψ.Ν.Π.Ο προσάρμοσε τις οικονομικές καταστάσεις του σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.
Για το έτος 2006, 2007, 2008, και 2012-2014 το Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου προσάρμοσε τις οικονομικές καταστάσεις του σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.
Για το έτος 2009 το Νοσοκομείο Πτολεμαίδας προσάρμοσε τις οικονομικές καταστάσεις του σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. Για τα έτη 2014-15 η εταιρεία εφάρμοσε το Π.Δ. 205/98
για το Ο.Ε.Ε.Ε συντάσσοντας τις οικονομικές καταστάσεις του.

Θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εταιρία μας, ειδικά στα έργα που αναφέρονται στην μετάβαση στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, έχει εκτελέσει:
1) όλες τις συμβάσεις στα πλαίσια του συμβατικού χρόνου που προβλέπονταν
2) με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας εργασίας.

Επίσης θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εταιρία μας, στο χώρο των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. όπου το συγκεκριμένο έργο έχει «προχωρήσει» περισσότερο έχει στατιστικά ολοκληρώσει τα έργα κατά 100% με έλεγχο από ορκωτούς Λογιστές και Δημοσίευση των Ισολογισμών σε έντυπα μέσα όπως ορίζεται από τον
Νόμο. Ειδικότερα στον χώρο των Νοσοκομείων, η ολοκλήρωση των έργων έχει γίνει μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπει ο Νόμος, ακόμα και για το έτος 2004 στο οποίο
υπάρχει σύμβαση και για εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής. Τα οικονομικά αποτελέσματα μάλιστα, μαζί με τα επιμέρους οικονομικά στοιχεία παρουσιάστηκαν
σε ειδικές ημερίδες, παρουσία Υπουργών, προέδρων ΔΥ.ΠΕ., διοικητών Νοσοκομείων, Πανεπιστημιακών Καθηγητών κάνοντας ιδιαίτερη εντύπωση για το πλήθος των οικονομικών δεδομένων που παρουσιάστηκαν και για την μεθοδολογία που ακολουθήσαμε.

Λογιστική Υποστήριξη Ιδιωτικών & Δημοτικών επιχειρήσεων

Υποστηρίζουμε τις οικονομικές υπηρεσίες Ιδιωτικών επιχειρήσεων σε θέματα Λογιστικά Φορολογικά, Εργατικά, σύνταξη Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων.