Η DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής λογιστικών και μηχανογραφικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό συνεργάτη για τις εταιρείες που επέλεξαν την υποστήριξη της, καθώς, πέρα από τις βασικές λογιστικές υπηρεσίες, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο συμβουλευτικό πλαίσιο, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα οικονομικό blueprint για κάθε πελάτη.

Ο επαγγελματικός κόσμος αναγνωρίζοντας την επιστημονική κατάρτιση, την αξιοπιστία και την προσφορά ουσιαστικών λύσεων και προτάσεων στην επιχειρηματική του δραστηριότητα, επιλέγει τη συνεργασία με την DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς.

Κατάρτιση UP TO DATE και Αναπτυξιακή Στρατηγική

Θεωρούμε απαραίτητη τη συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών και εξελίξεων στον χώρο του επιστημονικού μας πεδίου. Για αυτόν το λόγο, το στελεχιακό δυναμικό της DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ενημερώνεται διαρκώς για θέματα της Λογιστικής Επιστήμης με τη συμμετοχή του σε σεμινάρια, ημερίδες και ανάλογες διοργανώσεις. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί πλούσια βιβλιοθήκη, η οποία ενημερώνεται διαρκώς, και αποτελεί ένα σημαντικό επικουρικό εργαλείο στην καθημερινή εργασία των στελεχών. Η αναπτυξιακή στρατηγική μας προωθείται με υποκατάστημα της DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ στο νομό Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα στη Λέρο.