Η DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ήταν ο χορηγός της έκδοσης βιβλίου του γυμνασίου Κάτω  Μηλιάς με τίτλο ”30 Χρόνια Γυμνάσιο Κάτω Μηλιάς” το οποίο επιμελήθηκε και εξέδωσε το γυμνάσιο Κ. Μηλιάς με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 ετών λειτουργίας του. Στο βιβλίο καταγράφεται η ιστορία του γυμνασίου από το 1978 μέχρι σήμερα μέσα από κείμενα, έγγραφα, πρακτικά συνδριάσεων και πλούσιο φωτογραφικό υλικό ενώ παράλληλα αναφέρονται ιστορικά και εκπαιδιευτικά στοιχεία του Δήμου Πύτρας. Το βιβλίο αποκτά και χαρακτήρα ιστορικής έρευνας που το κατατάσσει στο κεφάλαιο της τοπικής εκπαιδευτικής ιστορίας.