Η Εταιρεία μας

Η DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής λογιστικών και μηχανογραφικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό συνεργάτη για τις εταιρείες που επέλεξαν την υποστήριξη της, καθώς, πέρα από τις βασικές λογιστικές υπηρεσίες, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο συμβουλευτικό πλαίσιο, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα οικονομικό blueprint για κάθε πελάτη.

Ο επαγγελματικός κόσμος αναγνωρίζοντας την επιστημονική κατάρτιση, την αξιοπιστία και την προσφορά ουσιαστικών λύσεων και προτάσεων στην επιχειρηματική του δραστηριότητα, επιλέγει τη συνεργασία με την DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς.

Κατάρτιση UP TO DATE και Αναπτυξιακή Στρατηγική

Θεωρούμε απαραίτητη τη συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών και εξελίξεων στον χώρο του επιστημονικού μας πεδίου. Για αυτόν το λόγο, το στελεχιακό δυναμικό της DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ενημερώνεται διαρκώς για θέματα της Λογιστικής Επιστήμης με τη συμμετοχή του σε σεμινάρια, ημερίδες και ανάλογες διοργανώσεις. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί πλούσια βιβλιοθήκη, η οποία ενημερώνεται διαρκώς, και αποτελεί ένα σημαντικό επικουρικό εργαλείο στην καθημερινή εργασία των στελεχών.
Η αναπτυξιακή στρατηγική μας προωθείται με υποκατάστημα της DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ στο νομό Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα στη Λέρο.

Η Ομάδα μας

Κωνσταντίνος Ζησόπουλος
Σοφία Τσελεζίδου
Νικόλαος Χρ. Πουτουρίδης
Οργανόγραμμα της εταιρίας

Γενική στελέχωση

Στην εταιρεία απασχολούνται µόνιµα, στελέχη µε τίτλους σπουδών και πολυετή εµπειρία. Η εργασιακή ασφάλεια, η συνεχής προσφορά µέσων εκπαίδευσης και ενηµέρωσης καθώς και το προσεγµένο περιβάλλον είναι απαραίτητα για την απόδοση των στελεχών και για την υλοποίηση των έργων.

Το προσωπικό της εταιρείας στο σύνολο του είναι πτυχιούχοι. Οι οικονοµολόγοι και οι λογιστές είναι κάτοχοι Α’ τάξης άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος από το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος. Όλο το προσωπικό ενηµερώνεται συνεχώς για τα θέµατα της λογιστικής και µηχανογραφικής επιστήµης συµµετέχοντας σε σεµινάρια και ηµερίδες.

Γενική στελέχωση

Επικοινωνία