Σοφία Π. Τσελεζίδου

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: ts@dilos-oikonomiki.gr

Οικογ. Κατάσταση: Έγγαμη με 3 τέκνα.

TΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

1988 – 1992 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών  & Νομικών επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Σπουδών

1983 – 1986 Γενικό   Λύκειο   Θεσσαλονίκης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2016σήμερα Μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρία  με την επωνυμία  DILOS OIKONOMIKH Α.Ε., με αντικείμενο την οικονομική και λογιστική παρακολούθηση Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ.

2003 – 2016 Δημιουργία εταιρείας με την επωνυμία Κ.ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και διακριτικό τίτλο «DILOS OIKONOMIKH” με αντικείμενο την λογιστική παρακολούθηση Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Τ.Α. και  Ν.Π.Δ.Δ.

2000 – Ελεύθερος Επαγγελματίας, Οικονομολογικό Γραφείο στην Αθ. Βασιλειάδη 1-3, Κατερίνη

1996 – 1998 Λογιστής στο Λογιστικό γραφείο «Γκούνας Σωτήριος»

1994 – 1995 Υπάλληλος στην τράπεζα Citibank, Θεσσαλονίκη

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

Άριστη γνώση MS DOS, Dbase III, Windows 98, Word 7.0, Excel, Λογιστικά πακέτα εταιρειών & παρακολούθησης Λογιστικού Διπλογραφικού συστήματος σε Ο.Τ.Α. βάση Π.Δ. 315/199 και σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα βάση Π.Δ. 146/2003

Κάτοχος του ict Intermediate/Πιστοποιητικό Πληροφορικής

ΠΡOΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Κάτοχος άδειας λογιστή- φοροτεχνικού Α τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας με αριθμό 36744/2004