Υλικοτεχνική υποδομή

Η εταιρεία λειτουργεί σε έναν λειτουργικό και άνετα διαμορφωμένο χώρο 200τμ που πληροί όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας. Πρόκειται για έναν χώρο κατάλληλα εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα συστήματα πληροφορικής και τεχνικής υποδομής.
Η εταιρεία διαθέτει ένα σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (voice & data) 50 και πλέον γραμμών, τεχνολογίας gigabit Ethernet, το οποίο εξασφαλίζει την ταχύτατη επεξεργασία των δεδομένων καθώς και την άρτια επικοινωνία, σε όλους τους σταθμούς εργασίας.

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο κλιματιζόμενο και πλήρως εξοπλισμένο και προστατευμένο από σύστημα συναγερμού και αυτόματης πυρόσβεσης, φιλοξενούνται οι κεντρικοί servers της εταιρίας. Η αδιάλειπτη λειτουργία όλου του τεχνολογικού εξοπλισμού της εταιρείας υποστηρίζεται από κεντρικό σύστημα online UPS sine wave.

Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αντιγράφων ασφαλείας σε 2 ανεξάρτητους NAS Servers εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων από κάθε είδους απειλή. Τέλος, η διαβαθμισμένη πρόσβαση στα δεδομένα των πελατών μας, διασφαλίζει την εχεμύθεια καθώς και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Όλα τα παραπάνω εναρμονίζονται πλήρως με τους κανόνες των ISO 27001: 2013, ISO 9001: 2015 και το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών, που τηρεί η εταιρεία μας.

Ypodomi