Εμπειρία

Η εταιρεία υποστηρίζει το Διπλογραφικό Σύστημα Λογιστικής Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως ορίζει το Π.Δ.315/99, Ν.Π.Δ.Δ όπως ορίζει το Π.Δ. 205/98 ή 146/03 και Ασφαλιστικών Ταμείων όπως ορίζει το Π.Δ. 80/97.

Αναφορικά με τις συνεργασίες η DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ έχει
να παρουσιάσει πλούσιο έργο.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί είναι:

  • Σύνταξη απογραφής περιουσίας με καταγραφή και αποτίμηση της περιουσίας του φορέα
  • Σύνταξη ισολογισμού έναρξης τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
  • Λογιστική παραμετροποίηση των μηχανογραφικών προγραμμάτων: Λογιστικό Σχέδιο, Σύνδεση Δημόσιας Λογιστικής με Γενική Λογιστική, Μητρώο Παγίων κλπ
  • Υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών κατά το διάστημα έναρξης τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
  • Υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
  • Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Προσάρτημα κλπ)
  • Υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα κατά τον έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή- λογιστή
  • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
  • Προσαρμογή οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π)
  • Λύση και Εκκαθάριση των επιχειρήσεων
ΦΟΡΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.)
ΦΟΡΕΑΣ
– ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
– ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
– ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
– ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ
– ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»
– ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
– ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
– ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
– ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΛΕΡΟΥ
– ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
– ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
– ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
– ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΡΑΜΑΣ
– ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ
– ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ
– ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
Ο.Τ.Α.
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΕΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΣΩΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΥΧΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΟΥ
ΔΕΥΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΕΕΕΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΗΚΕΔΗΚ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΗΚΟΙΝΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΗΠΑΔΗΚ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΑΡΚΙΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΕΣΗΜΕΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΟΥ ΔΑΔΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -ΕΛΑΦΙΝΑΣ ΚΟΙΝΗ ΑΕ ΟΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΙΕΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ -ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΟΠΠΑΠ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΑΕ ΟΤΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΕ ΟΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΕ ΟΤΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ