Νικόλαος Χρ. Πουτουρίδης

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: np@dilos-oikonomiki.gr

Οικογ. Κατάσταση: Έγγαμος με 3 τέκνα

TΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

2008 – 2008 Πτυχίο στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

1995 – 1999 Πτυχίο Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, τμήματος Λογιστικής

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

2017 N. 4387/2016  Μεταρρυθμίσεις Ασφαλιστικού Συστήματος

2015 N. 4308/2014 Ε.Λ.Π.

2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

2014 Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

2013 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

2007 Κλείσιμο Ισολογισμού

2005 Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία

2004 Δημόσια Λογιστική, Γενική Λογιστική, Προϋπολογισμός Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ.

2004 Εφαρμογή Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης

2002 Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

2001  Μηχανογραφημένη Χρηματοοικονομική Ανάλυση

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2004 – σήμερα Στην εταιρεία με την επωνυμία  «DILOS OIKONOMIKH Α.Ε.»

ως Διευθυντής, με καθήκοντα την λογιστική υποστήριξη και επίβλεψη του Διπλογραφικού συστήματος σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού βάση του Π.Δ.315/1999 και σε Νοσηλευτικά ιδρύματα βάση του Π.Δ.146/2003. Λογιστική οργάνωση και επίβλεψη εταιρειών με βιβλία Β’ & Γ’ Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Από το 2016 κατέχω τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας.

2000 – 2004 Βιομηχανία Ηλεκτρονικών Κατασκευών Ν Λακασάς – Π Αρβανιτίδης Α.Ε. (OLYMPIA ELECTRONICS) ως Βοηθός Λογιστή με καθήκοντα τον προγραμματισμό, οργάνωση έλεγχο αποθεμάτων με την χρήση συστημάτων ERP, Χρηματοπιστωτικός έλεγχος πελατών, Βιομηχανική  Κοστολόγηση

1999 – 2000 Βοηθός Λογιστή, Πρακτική άσκηση στην εταιρεία OLYMPIA ELECTRONICS S.A. στο Αιγίνιο Πιερίας

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ – Λειτουργικών συστημάτων (Microsoft Office, Mac OS X), Λογιστικά πακέτα εταιρειών & παρακολούθησης Λογιστικού Διπλογραφικού συστήματος σε Ο.Τ.Α. βάση Π.Δ. 315/199 και σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα βάση Π.Δ. 146/2003, και Π.Δ. 205/98 για Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡOΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κάτοχος άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ Τάξεως  Αριθμ.002177