Κωνσταντίνος Ι. Ζησόπουλος

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: kz@dilos-oikonomiki.gr

Οικογ. Κατάσταση: Έγγαμος με 3 τέκνα

TΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

2013 – 2013 Πτυχίο Εσωτερικού Ελέγχου – ΑSSOCIATION OF INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

2008 – 2008 Πτυχίο Εφαρμογής Επιχειρησιακών Συστημάτων Διαχείρισης  Επιχειρησιακών Πόρων ERP

2008 – 2008 Πτυχίο στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

1989 – 2003 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων F.I.N.G. – Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος

1988 – 1992 Πτυχίο Σχολής Οικονομικών & Νομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

2015 N. 4308/2014 Ε.Λ.Π.

2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

2014 Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

2012 – 2013 Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος. Διάρκεια 103 ώρες

2013 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

2010 Management Υπηρεσιών Υγείας και κοινωνικής Φροντίδας

2008 Στελέχη Εφαρμογής Επιχειρησιακών Συστημάτων Διαχείρισης  Επιχειρησιακών Πόρων ERP. Διάρκεια 250 ώρες

2007 Κλείσιμο Ισολογισμού

2005 Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία

2004 Δημόσια Λογιστική, Γενική Λογιστική, Προϋπολογισμός Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ.

2004 Εφαρμογή Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης

2002 Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

2001 Μηχανογραφημένη Χρηματοοικονομική Ανάλυση

2000 Εφαρμογή Αναλυτικής Λογιστικής και Κοστολόγησης

1999 Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων

1999 Κοστολόγηση – Αναλυτική Λογιστική, Ομάδα 9

1999 Φορολογία Εισοδήματος

1997 Φορολογία Εισοδήματος – ΦΠΑ

1996 Οι επερχόμενες τροποποιήσεις στον Κ.Β.Σ.

1992 Κατάρτιση στην Πληροφορική

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2016σήμερα Μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρία  με την επωνυμία  DILOS OIKONOMIKH Α.Ε., με αντικείμενο την οικονομική και λογιστική παρακολούθηση Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ.

20032016 Δημιουργία εταιρείας με την επωνυμία  Κ.ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε και διακριτικό τίτλο “DILOS OIKONOMIKH”, με αντικείμενο την οικονομική και λογιστική παρακολούθηση Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ.

19982011 Ελεύθερος επαγγελματίας, Οικονομολογικό γραφείο στην Αθ. Βασιλειάδη 1, Κατερίνη

19972004 Οικονομικός Διευθυντής στην «OLYMPIA ELECTRONICS Α.Ε -Ν.Δ  ΛΑΚΑΣΑΣ-Π.Ν ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε» Βιομηχανία Συστημάτων Ασφαλείας

19951996 Λογιστής στην «Δ. ΜΙΝΩΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» Βιομηχανία Ετοίμων Ενδυμάτων» “PIONEER”

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

Άριστη γνώση MS DOS, Dbase III, Windows 98, Word 7.0, Excel, Λογιστικά πακέτα εταιρειών & παρακολούθησης Λογιστικού Διπλογραφικού συστήματος σε Ο.Τ.Α. βάση Π.Δ. 315/199 και σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα βάση Π.Δ. 146/2003, και Π.Δ. 205/98 για Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡOΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
  • Κάτοχος Αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος .Αριθμ.0396
  • Κάτοχος άδειας λογιστή – Φοροτεχνικού Α Τάξεως Αριθμ.12561/2001
  • Εκλεγμένο μέλος της Διοίκησης του Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης Οικονομολόγων (Ε.Τ.Α.Ο.) στις 11/7/2009, 05/12/2013 και 01/6/2018 με τετραετή θητεία
  • Εκλεγμένο μέλος της διοίκησης στην Τράπεζα Πιερίας (Συνεταιριστική) στις 17/01/2016 με τετραετή θητεία. Καθήκοντα ταμία (υπεύθυνος εσόδων – εξόδων – προϋπολογισμού τράπεζας)