Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, διοργανώθηκε από τη DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, στην Παραλία Κατερίνης, σε συνεργασία με το Δήμο Κατερίνης και την O.T.S.

Στις εισηγήσεις τους οι ομιλητές κ.κ. Κ. Ζησόπουλος, Ν. Πουτουρίδης, Β. Ντουρντούμης, Ε. Εφραιμίδου ανέπτυξαν μεταξύ άλλων ζητήματα τα οποία αφορούσαν το ”Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης”, νέοι δήμοι, διάρθρωση, διοίκηση, προγραμματισμός, προυπολογισμός & θέματα οικονομικής διαχείρισης, έσοδα νέων δήμων, ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης κ.α.