Ημερίδα με θέμα ”Σύγχρονοι Ο.Τ.Α. με αποτελεσματική διοίκηση” διοργανώθηκε την Παρασκευή 16 Μαρτίου, από τη DILOS OIKONOMIKH, στο
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου ‘Αργους Ορεστικού.
Οι ομιλητές Κωνσταντίνος Ζησόπουλος, Γιώργος Κολοβός, Νίκος Πουτουρίδης, Ζωή Μανώλη, Μαρία Μάρκου, Νίκος Γκαλογιάννης, Βασίλης
Ντουρντούνης ανέπτυξαν ζητήματα που αφορούσαν μεταξύ άλλων, στα νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, το νέο κώδικα και
τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών επιχειρήσεων τα πληροφοριακά συστήματα και την εφαρμογή τους στους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης.